Buitenschoolse Cultuureducatie | Gemeente Vught

De uitdaging
De opdrachtgever heeft ons de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het cultuureducatieveld in de gemeente Vught. De gemeente wil het veld opnieuw organiseren waarbij de focus ligt op het verbinden van partijen uit het culturele veld, met als doel een cultuurnetwerk op te zetten.

De aanpak
Allereerst zijn we gestart met het doen van onderzoek. We hebben een beeld geschetst van de landelijke ontwikkelingen van het buitenschoolse cultuureducatieveld. Hierna is gekeken naar de rol en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor gemeenten. In de derde plaats is ingezoomd op de situatie in de gemeente Vught. De inzichten die we hebben verkregen zijn opgenomen in een tekstdocument en de hoofdlijnen zijn in een poster gevisualiseerd. De vervolgstappen hebben we hierna opgenomen in een plan van aanpak.

Om de vraag van de opdrachtgever te kunnen realiseren hebben we twee workshops gegeven. Tijdens deze workshops zijn we samen met de gemeente en de lokale culturele spelers op zoek gegaan naar de nieuwe richting waarin buitenschoolse cultuureducatie zich kan ontwikkelen. In de eerste workshop werd de gemeente uitgedaagd om haar eigen rol onder de loep te nemen. Tijdens de tweede workshop werden alle stakeholders uitgenodigd en hebben we onderzoek gedaan naar de verschillende rollen en hoe deze zich tot elkaar verbinden. Met behulp van een actuele, besloten Facebookgroep houden we het netwerk up-to-date. In deze groep plaatsen we foto’s, filmpjes en koppelen we resultaten terug. In de laatste fase van dit traject, die nog moet plaatsvinden, zal de eerste stap tot samenwerking gezet worden. 

Het resultaat
Met deze aanpak is het resultaat dat we onze opdrachtgever zien groeien in de regisseursrol. Daarnaast geven samen het cultuurnetwerk vorm en iedereen mag hierin een steentje bijdragen. Deze aanpak wordt gewaardeerd en dat resulteert in een grote opkomst van culturele partijen en enthousiaste samenwerking.

06 23 39 91 46