Cultuur community producten

Het culturele veld is flink veranderd. Hoe ga je om met dit nieuwe landschap? Onze experts kunnen je hiermee helpen. Wij geloven dat het realiseren van sterke verbindingen met een goede invulling van een regierol zorgt voor een krachtig cultureel veld. Dit doen we door het realiseren van duurzame netwerksamenwerkingen. Wij nodigen jou om actief deel te gaan nemen aan de ontwikkeling van dit geweldige domein!

Terug

Omgevingsscan met workshop

Met een omgevingsscan en een interactieve workshop komen we tot de echte uitdaging. In de omgevingsscan voeren we persoonlijke gesprekken en doen we veldonderzoek met als resultaat: een overzicht van het complete culturele veld. Dit geeft jouw organisatie inzicht in wat goed verloopt, waar aandachtspunten liggen en waar verbindingskansen mogelijk zijn. In de creatieve workshop worden medewerkers vanuit verschillende terreinen uitgedaagd om hun visie op de organisatierol te vormen. De workshop vormt een belangrijke input voor de aanpak van het vraagstuk.

Plan van aanpak met routekaart

 In het plan van aanpak staat beschreven hoe we cultuurvraagstuk gezamenlijk gaan aanpakken. Op basis van dit plan ontwikkelen we een routekaart. De routekaart is een visuele tool om medewerkers en bestuur inzicht te geven over het project met als resultaat: grip gedurende het project. Geen verslagen achteraf, maar steeds actueel inzicht en overzicht van de concrete resultaten.

Duurzame organisatieverbinding- en regie

Met dit serviceproduct realiseren we samen de interne verbinding en de uitvoering van de externe regierol binnen jouw organisatie. Dit doen we in vorm van een workshop, intervisie gesprekken en coaching met als resultaat: meer grip op dit beleidsterrein. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we een visuele handleiding waarmee de organisatie zelf verder kan. Met behulp van de handleiding wordt jouw organisatie in staat gesteld zelfstandig verder te gaan. 

Cultuur community en co-creatie

Veel organisaties in het culturele domein kunnen zelfstandig hun doelen niet realiseren. De oplossing hiervoor is samenwerking en co-creatie met andere partijen. Dit doen we in een duurzaam cultuurnetwerk waarin verschillende culturele organisaties een oplossing co-creëren. Met interactieve bijeenkomsten en ondersteunende infrastructuur bouwen we een lokaal netwerk dat duurzaam en zelfstandig kan opereren. Door te investeren in duurzame relaties in het veld, versterken we het culturele domein!

Interactieve beleidsvorming

Ben je van plan een nieuw cultuurbeleid op te zetten of een herontwikkeling van het bestaande beleid te realiseren? Met dit product dagen we in een aantal interactieve sessies organisaties in het culturele veld uit om mee te werken aan een vernieuwend, gemeentelijk beleid met als resultaat: echte co-creatie! De kracht is dat dit niet zomaar een inspraakavond is, maar een actieve sessie met veel dialoog. Dit product helpt om een echt gedragen beleid te creëren.

Cultuur on demand

Culturele ontwikkelingen binnen en buiten jouw organisatie gaan razendsnel. Daarom moet je intern en extern alert blijven. Carbyn houdt je hierbij scherp. Met Cultuur on demand heb je altijd een vraagbaak binnen handbereik om actuele dilemma’s mee te bespreken en om medewerkers op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Dit is een doorlopende service die continu via mail en smartphone te bereiken is. 

Contact

06 23 39 91 46